తాము స్వతంత్రులు గారు తమయంతను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తాము స్వతంత్రులు (రాగం:ముఖారి ) (తాళం : )

తాము స్వతంత్రులు గారు తమయంతను
ఆమీదటిగురి ఆది నీవు.

యెలమి స్వర్గమేలేటీంద్రునికినైనాను
అలమి కోరేటిఫల మది నీవు
బలిమి గైలాసమేలేపతిరుద్రునికినైనా
నిలుకడైనపదము నీపదము

యెక్కుడు సత్యలోకము యేలేబ్రహ్మకునైనా
ఇక్కువ జేరేచోటు యెందును నీవు
వెక్కసపుబుణ్యముల వేదములకైనాను
అక్కరతో ముఖ్యమైన అర్థమెల్లా నీవు,

నాడు నాడే ముక్తులైన నారదళుకాదులకు
నేడును విహరించేనెలవు నీవు
పోడిమి శ్రీవేంకటేశ పోలించ నెవ్వరూ లేరు
మూడులోకముల నీవే మూలము నీవే


Taamu svatamtrulu (Raagam: Mukhaari ) (Taalam: )

Taamu svatamtrulu gaaru tamayamtanu
Aameedatiguri aadi neevu.

Yelami svargamaelaeteemdrunikinainaanu
Alami koraetiphala madi neevu
Balimi gailaasamaelaepatirudrunikinainaa
Nilukadainapadamu neepadamu

Yekkudu satyalokamu yaelaebrahmakunainaa
Ikkuva jaeraechotu yemdunu neevu
Vekkasapubunyamula vaedamulakainaanu
Akkarato mukhyamaina arthamellaa neevu,

Naadu naadae muktulaina naaradalukaadulaku
Naedunu viharimchaenelavu neevu
Podimi sreevaemkataesa polimcha nevvaroo laeru
Moodulokamula neevae moolamu neevae


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |