తానే తెలియవలె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తానే తెలియవలె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తానే తెలియవలె తలచి దేహి తన్ను | మానుపువారలు మరి వేరీ ||

చ|| కడలేనిభవసాగరము చొచ్చినతన్ను | వెడలించువారలు వేరీ |
కడుబంధములచేత గట్టుపడినతన్ను | విడిపించువారలు వేరీ ||

చ|| కాగినినుమువంటి కర్మపుతలమోపు- | వేగు దించేటివారు వేరీ |
మూగినమోహపుమూకలు తొడిబడ | వీగదోలేటి వారలువేరీ ||

చ|| తిరువేంకటాచలాధిపుని గొలువుమని | వెరవుచెప్పెడువారు వేరీ |
పరివోనిదురితకూపముల బడకుమని | వెరవుచెప్పెడివారు వేరీ ||


tAnE teliyavale (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tAnE teliyavale talaci dEhi tannu | mAnupuvAralu mari vErI ||

ca|| kaDalEniBavasAgaramu coccinatannu | veDaliMcuvAralu vErI |
kaDubaMdhamulacEta gaTTupaDinatannu | viDipiMcuvAralu vErI ||

ca|| kAgininumuvaMTi karmaputalamOpu- | vEgu diMcETivAru vErI |
mUginamOhapumUkalu toDibaDa | vIgadOlETi vAraluvErI ||

ca|| tiruvEMkaTAcalAdhipuni goluvumani | veravuceppeDuvAru vErI |
parivOniduritakUpamula baDakumani | veravuceppeDivAru vErI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |