తహతహలిన్నిటికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తహతహలిన్నిటికి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తహతహలిన్నిటికి తానే మూలము గాన | సహజాన నూరకున్న సంతతము సుఖము ||

చ|| భారమైపదివేలుపనులు గడించుకొంటే | సారెసారె నలయించకపోవు |
తీరనియాసోదము దేహములో నించుకొంటే | వూరూర దిప్పితిప్పి వొరయకమానవు ||

చ|| వుండివుండి కిందుమీదు వుపమ జింతించుకొంటే | వుండుబో మంచముకింద నొకనూయి |
కొండంతదొరతనము కోరి మీద వేసుకొంటే- | నండనే యాబహురూపమాడకపోదు ||

చ|| మనసురానివైన మంచిని చేసుకొంటే | తినదిన వేమైన దీపవును |
తనిసి శ్రీవేంకటేశు దాసానుదాసుడైతే | యెనయుచు నేపనికెదురే లేదు ||


tahatahalinniTiki (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tahatahalinniTiki tAnE mUlamu gAna | sahajAna nUrakunna saMtatamu suKamu ||

ca|| BAramaipadivElupanulu gaDiMcukoMTE | sAresAre nalayiMcakapOvu |
tIraniyAsOdamu dEhamulO niMcukoMTE | vUrUra dippitippi vorayakamAnavu ||

ca|| vuMDivuMDi kiMdumIdu vupama jiMtiMcukoMTE | vuMDubO maMcamukiMda nokanUyi |
koMDaMtadoratanamu kOri mIda vEsukoMTE- | naMDanE yAbahurUpamADakapOdu ||

ca|| manasurAnivaina maMcini cEsukoMTE | tinadina vEmaina dIpavunu |
tanisi SrIvEMkaTESu dAsAnudAsuDaitE | yenayucu nEpanikedurE lEdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |