తలప వెనక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తలప వెనక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తలప వెనక నుయ్యి తగరు ముందట దీన | దొలగ నాకు దెరువుదోప దేమిసేతు ||

చ|| మమకారము విముక్తిమార్గదూరము నీపై | మమతసేయక నాకు మనరాదు |
మమత మేలో నిర్మమత మేలో దీని- | క్రమమునక్రమము నే గాన నేమిసేతు ||

చ|| కర్మమార్గము జన్మగతికి జేరువు ని- |ష్కర్మము పాతకమునకు దొడవు |
కర్మి గావలెనో నిష్కర్మి గావలెనో యీ- | మర్మంపుమదము మాన దేమిసేతు ||

చ|| శరణాగతరక్షకుడవైనయట్టి- | తిరువేంకటగిరిదేవుడా |
పరిపూర్ణుడవో నీవు పరిచ్ఛిన్నుడవో ని- | న్నరసి భజింపలేనైతి నేమిసేతు ||


talapa venaka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| talapa venaka nuyyi tagaru muMdaTa dIna | dolaga nAku deruvudOpa dEmisEtu ||

ca|| mamakAramu vimuktimArgadUramu nIpai | mamatasEyaka nAku manarAdu |
mamata mElO nirmamata mElO dIni- | kramamunakramamu nE gAna nEmisEtu ||

ca|| karmamArgamu janmagatiki jEruvu ni- |Shkarmamu pAtakamunaku doDavu |
karmi gAvalenO niShkarmi gAvalenO yI- | marmaMpumadamu mAna dEmisEtu ||

ca|| SaraNAgatarakShakuDavainayaTTi- | tiruvEMkaTagiridEvuDA |
paripUrNuDavO nIvu paricCinnuDavO ni- | nnarasi BajiMpalEnaiti nEmisEtu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=తలప_వెనక&oldid=9820" నుండి వెలికితీశారు