తలపోత బాతె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తలపోత బాతె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తలపోత బాతె తలపులకు దమ- | కొల దెరంగనిమతి గోడాడగా ||

చ|| ఆపదలు బాతె అందరికిని దమ- | చాపలపుసంపదలు సడిబెట్టగా |
పాపముల బాతె ప్రాణులకును మతి | బాపరానియాస దమ్ము బాధించగా ||

చ|| జగడాలు బాతె జనులకును దమ- | పగలైనకోపాలు పైకొనగా |
పగలుబాతె వలలబెట్టెడి తమ్ము | దగిలించు మమత వేదనముసేయగా ||

చ|| భయములు బాతె పరులకును తమ- | దయలేక అలయించుధనముండగా |
జయములు బాతె సతతమును యింత- | నయగారివేంకటనాథు డుండగాను ||


talapOta bAte (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| talapOta bAte talapulaku dama- | kola deraMganimati gODADagA ||

ca|| Apadalu bAte aMdarikini dama- | cApalapusaMpadalu saDibeTTagA |
pApamula bAte prANulakunu mati | bAparAniyAsa dammu bAdhiMcagA ||

ca|| jagaDAlu bAte janulakunu dama- | pagalainakOpAlu paikonagA |
pagalubAte valalabeTTeDi tammu | dagiliMcu mamata vEdanamusEyagA ||

ca|| Bayamulu bAte parulakunu tama- | dayalEka alayiMcudhanamuMDagA |
jayamulu bAte satatamunu yiMta- | nayagArivEMkaTanAthu DuMDagAnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |