తప్పించుకొనరానిదిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తప్పించుకొనరానిదిక దైవమేగత (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తప్పించుకొనరానిదిక దైవమేగతి | యెపుడు నుద్ధరించే వారెవ్వరునులేరు ||

చ|| మలసి దేహానందమే మరిగిన యాత్మకు | తొలుత బ్రహ్మానందము దొరకదు |
అలవాటై క్షుద్రభోగాలందు జిక్కినయాత్మకు | బలిమి విరతి బొంద బలపడదు ||

చ|| సర్వదా బ్రహ్మాండములో జరియించే యాత్మకు | నిర్వహించి వెడలగనేరుపు లేదు |
వుర్విలోపల చింతలుడగని యాత్మకు | నిర్వికారభారము నెలకొనదు ||

చ|| విరస వర్తనలనే వెలసేటియాత్మకు | మరగ బెద్దలమీది భక్తిపుట్టదు |
ధరలో ఆ వేంకటేశుదాసుడు గాని యాత్మకు | వెరపేమిటాలేదు వెదకి చూచినను ||


tappiMcukonarAnidika (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tappiMcukonarAnidika daivamEgati | yepuDu nuddhariMcE vArevvarunulEru ||

ca|| malasi dEhAnaMdamE marigina yAtmaku | toluta brahmAnaMdamu dorakadu |
alavATai kShudraBOgAlaMdu jikkinayAtmaku | balimi virati boMda balapaDadu ||

ca|| sarvadA brahmAMDamulO jariyiMcE yAtmaku | nirvahiMci veDalaganErupu lEdu |
vurvilOpala ciMtaluDagani yAtmaku | nirvikAraBAramu nelakonadu ||

ca|| virasa vartanalanE velasETiyAtmaku | maraga beddalamIdi BaktipuTTadu |
dharalO A vEMkaTESudAsuDu gAni yAtmaku | verapEmiTAlEdu vedaki cUcinanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]





అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |