జ్ఞానయజ్ఞమీగతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జ్ఞానయజ్ఞమీగతి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| జ్ఞానయజ్ఞమీగతి మోక్షసాధనము | నానార్థములు నిన్నే నడపె మాగురుడు ||

చ|| అలరి దేహమనేటి యాగశాలలోన | బలువై యజ్ఞానపుపశువు బంధించి |
కలసి వైరాగ్యపుకత్తుల గోసికోసి | వెలయు జ్ఞానాగ్నిలో వేలిచె మాగురుడు ||

చ|| మొక్కుచు వైష్ణవులనేమునిసభ గూడపెట్టి | చొక్కుచు శ్రీపాదతీర్థ సోమపానము నించి |
చక్కగా సంకీర్తనసామగానము చేసి | యిక్కువతో యజ్ఞము సేయించెబో మాగురుడు ||

చ|| తదియ్యగురు ప్రసాదపు పురోడాశమిచ్చి | కొదదీర ద్వయమనుకుండలంబులు వెట్టి |
యెదలో శ్రీవేంకటేశు నిటు ప్రత్యక్షముచేసె | యిదివో స్వరూపదీక్ష యిచ్చెను మా గురుడు ||


j~jAnayaj~jamIgati (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| j~jAnayaj~jamIgati mOkShasAdhanamu | nAnArthamulu ninnE naDape mAguruDu ||

ca|| alari dEhamanETi yAgaSAlalOna | baluvai yaj~jAnapupaSuvu baMdhiMci |
kalasi vairAgyapukattula gOsikOsi | velayu j~jAnAgnilO vElice mAguruDu ||

ca|| mokkucu vaiShNavulanEmunisaBa gUDapeTTi | cokkucu SrIpAdatIrtha sOmapAnamu niMci |
cakkagA saMkIrtanasAmagAnamu cEsi | yikkuvatO yaj~jamu sEyiMcebO mAguruDu ||

ca|| tadiyyaguru prasAdapu purODASamicci | kodadIra dvayamanukuMDalaMbulu veTTi |
yedalO SrIvEMkaTESu niTu pratyakShamucEse | yidivO svarUpadIkSha yiccenu mA guruDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |