జానపద గేయాలు/ఘల్లు ఘల్లు మని చప్పుడేస్తోంది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఘల్లు ఘల్లు మని చప్పుడేస్తోంది

28వ మేళకర్త హరికాంభోజి స్వరాలు - ఆదితాళం

పుట:JanapadaGayyaalu.djvu/75 పుట:JanapadaGayyaalu.djvu/76 పుట:JanapadaGayyaalu.djvu/77