జానపద గేయాలు/గొబ్బియళ్లో సకియా వినవె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గొబ్బియళ్లో సకియా వినవె

శంకరాభరణ స్వరాలు - ఆది