జానపద గేయాలు/కృష్ణుడు - చెంచిత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కృష్ణుడు - చెంచిత - సంవాదము

శంకరాభరణ స్వరాలు - ఖండం, త్రిశ్రం

పుట:JanapadaGayyaalu.djvu/86 పుట:JanapadaGayyaalu.djvu/87 పుట:JanapadaGayyaalu.djvu/88 పుట:JanapadaGayyaalu.djvu/89

నా నేరాలు ఎంచడే గారాలమొగుడు

శంకరాభరణ స్వరాలు త్రిశ్రం, చతురశ్రం