జవ్వాది మెత్తినది అది తన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జవ్వాది మెత్తినది (రాగం:శంకరాభరణం ) (తాళం : )

జవ్వాది మెత్తినది అది తన
జవ్వనమే జన్నె వట్టినది

ముద్దుల మాటలది అది చెక్కు
టద్దముల కాంతి నలరినది
గద్దరి చూపులది అది తన
వొద్ది చెలియమీద నొరగున్నది

పుత్తడి బోలినది అది తన
చిత్తము ని సొమ్ము చేసినది
గుత్తపు గుబ్బలది అది అల
చిత్తజుని లెక్క సేయనిది

ఎమ్మెలు యెఱుగనిది అది తన
కెమ్మోవి జిరునవ్వు గెరలున్నది
కమ్ముకొనగ వెంకటరాయా నీ
కమ్మని కౌగిట గలశున్నది


Javvaadi mettinadi adi (Raagam: samkaraabharanam) (Taalam: )

Javvaadi mettinadi adi tana
Javvanamae janne vattinadi

Muddula maataladi adi chekku
Taddamula kaamti nalarinadi
Gaddari choopuladi adi tana
Voddi cheliyameeda noragunnadi

Puttadi bolinadi adi tana
Chittamu ni sommu chaesinadi
Guttapu gubbaladi adi ala
Chittajuni lekka saeyanidi

Emmelu ye~ruganidi adi tana
Kemmovi jirunavvu geralunnadi
Kammukonaga vemkataraayaa nee
Kammani kaugita galasunnadi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |