జలజనాభ హరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జలజనాభ హరి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| జలజనాభ హరి జయ జయ | యిల మానేరము లెంచకువయ్యా ||

చ|| బహుముఖముల నీప్రపంచము | సహజగుణంబుల చంచలము |
మహిమల నీ విది మరి దిగవిడువవు | విహరణ జీవులు విడువగ గలరా ||

చ|| పలునటనలయీప్రకృతి యిది | తెలియగ గడునింద్రియవశము |
కలిసి నీ వందే కాపురము | మలినపు జీవులు మానగగలరా ||

చ|| యిరవుగ శ్రీవేంకటేశుడ నీమాయ | మరలుచ నీవే సమర్థుడవు |
శరణనుటకే నే శక్తుడను | పరు లెవ్వరైనా బాపగలరా ||


jalajanABa hari (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| jalajanABa hari jaya jaya | yila mAnEramu leMcakuvayyA ||

ca|| bahumuKamula nIprapaMcamu | sahajaguNaMbula caMcalamu |
mahimala nI vidi mari digaviDuvavu | viharaNa jIvulu viDuvaga galarA ||

ca|| palunaTanalayIprakRuti yidi | teliyaga gaDuniMdriyavaSamu |
kalisi nI vaMdE kApuramu | malinapu jIvulu mAnagagalarA ||

ca|| yiravuga SrIvEMkaTESuDa nImAya | maraluca nIvE samarthuDavu |
SaraNanuTakE nE SaktuDanu | paru levvarainA bApagalarA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/02/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu_25.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |