చూడ వేడుకలు సొరిది నీమాయలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూడ వేడుకలు (రాగం: లలిత ) (తాళం : )

చూడ వేడుకలు సొరిది నీమాయలు
తోడనే హరి హరి దొరసీ నిదివో

పుట్టేటిజీవులు పొదలేటిజీవులు
జట్టిగొని రిదియే జగమెల్లా
కట్టిడికర్మము కాయజుమర్మము
నెట్టుకొన్న దిదెనిఖిలంబెల్లా

ములిగేటిదనములు మోచేటిధనములు
కలిమి మెరసె లోకంబెల్లా
పొససి వేగుటలు పొద్దు గుంకుటలు
కలిగిన విదివో కాలంబెల్లా

లేటిపురుషులు తమకపు కాంతలు
బగివాయని దీబదుకెల్లా
అగపడి శ్రీవేంకటాధిప నీకృప
దెగనీజివనము దినదినమెల్లా।


Chooda vaedukalu (Raagam:Lalita ) (Taalam: )

Chooda vaedukalu soridi neemaayalu
Todanae hari hari dorasee nidivo

Puttaetijeevulu podalaetijeevulu
Jattigoni ridiyae jagamellaa
Kattidikarmamu kaayajumarmamu
Nettukonna didenikhilambellaa

Muligaetidanamulu mochaetidhanamulu
Kalimi merase lokambellaa
Posasi vaegutalu poddu gumkutalu
Kaligina vidivo kaalambellaa

Laetipurushulu tamakapu kaamtalu
Bagivaayani deebadukellaa
Agapadi sreevaemkataadhipa neekrpa
Deganeejivanamu dinadinamellaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |