చీ చీ వివేకమా చిత్తపువికారమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చీ చీ వివేకమా (రాగం: శుద్దవసంతం) (తాళం : )

చీ చీ వివేకమా చిత్తపువికారమా
యేచి హరి గొలువక హీనుడాయ జీవుడు

బతికేనంటా బోయి పయిడి పుచ్చుక తన
పతియవసరముల బ్రాణమిచ్చీని
బతు కందులోన నేది పసిడి యెక్కడ నుండు
గతిహరి గొలువక కట్టువడె జీవుడు

దొడ్డవాడనయ్యేనని దొరల గొలిచి వారి
కడ్డము నిడుపు మొక్కు నతిదీనుడై
దొడ్డతన మేది యందు దొర యాడనున్న వాడు
వొడ్డి హరి గొలువక వోడుపడె జీవుడు

చావనేల నోవనేల సారె గిందుపడనేల
యీవల శ్రీవేంకటేశుడింట నున్నాడు
దేవుడాతడే నేడు తెలిసి కొలిచేగాని
భావించ కిన్నాళ్ళదాకా భ్రమ బడె జీవుడు


Chee chee vivaekamaa (Raagam: Suddavasamtam) (Taalam: )

Chee chee vivaekamaa chittapuvikaaramaa
Yaechi hari goluvaka heenudaaya jeevudu

Batikaenamtaa boyi payidi puchchuka tana
Patiyavasaramula braanamichcheeni
Batu kamdulona naedi pasidi yekkada numdu
Gatihari goluvaka kattuvade jeevudu

Doddavaadanayyaenani dorala golichi vaari
Kaddamu nidupu mokku natideenudai
Doddatana maedi yamdu dora yaadanunna vaadu
Voddi hari goluvaka vodupade jeevudu

Chaavanaela novanaela saare gimdupadanaela
Yeevala sreevaemkataesudimta nunnaadu
Daevudaatadae naedu telisi kolichaegaani
Bhaavimcha kinnaalladaakaa bhrama bade jeevudu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |