చిన్ని శిశువు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిన్ని శిశువు (రాగం: ) (తాళం : )

చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు
ఎన్నడు చూడమమ్మ ఇటువంటి శిశువు॥

తోయంపు కురులతోడ తూగేటిశిరసు, చింత
కాయలవంటి జడలా గములతోడ
మ్రోయుచున్న కనకపు మువ్వల పాదాలతోడ
పయక యశోద వెంట పారాడు శిశువు॥

ముద్దుల వ్రేళ్ళతోడ మొరవంక యుంగగాల
నిద్దపు చేతుల పైడి బొద్దుల తోడ
అద్దపు చెక్కులతోడ అప్పలప్పలనినంత
గద్దించి యశోదమేను కౌగిలించు శిశువు॥

బలుపైన పొట్ట మీది పాల చారలతోడ
నులివేడి వెన్నతిన్న నోరితోడ
చ్లగి నేడిదే వచ్చి శ్రీ వేంకటాద్రిపై
నిలిచి లోకములెల్ల నిలిపిన శిశువు॥


Chinni sisuvu (Raagam: ) (Taalam: )

Chinni sisuvu chinni sisuvu
Ennadu choodamamma ituvamti sisuvu

Toyampu kurulatoda toogaetisirasu, chimta
Kaayalavamti jadalaa gamulatoda
Mroyuchunna kanakapu muvvala paadaalatoda
Payaka yasoda vemta paaraadu sisuvu

Muddula vraellatoda moravamka yumgagaala
Niddapu chaetula paidi boddula toda
Addapu chekkulatoda appalappalaninamta
Gaddimchi yasodamaenu kaugilimchu sisuvu

Balupaina potta meedi paala chaaralatoda
Nulivaedi vennatinna noritoda
Chlagi naedidae vachchi Sree vaemkataadripai
Nilichi lokamulella nilipina sisuvu


బయటి లింకులు[మార్చు]

ChinniSisuvu_BKP

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/11/annamayya-samkirtanalu-krishna.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |