గోలకొండ కవుల సంచిక/పూర్వకవి పరిచయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పూర్వ కవి పరిచయము


1. అగస్త్యుడు


2. అణ్ణయాచార్యులు తిరుమల బుక్కపట్టణము


3. అణ్ణయ్య దీక్షితులవారు తిరుమల బుక్కపట్టణము


4. అనంతామాత్యుడు


5. అనంతరామ కవి పరశురామ పంతుల

6. అప్పలాచార్యులు, కామసముద్రము


7. అప్పలాచార్యులు, నలంతిఘలు


8. అప్పలాచార్యులు, బొమ్మకంటి


9. అయ్యలార్యుడు


10. అప్పకవి, కాకునూరి


11. అయ్యమాచార్యులు


12. ఉదయాదిత్యుడు


13. ఎల్లారెడ్డి, కామినేని

14. ఎల్లన, చింతలపల్లి


15. ఏకామ్రనాథుడు


16. కపర్ది


17. కవి భల్లటుడు


18. కాచవిభుడు; విఠ్ఠలరాజు


19. కుమార రుద్రదేవుడు


20. కుమారస్వామి, సోమయాజి


21. కృష్ణారావు, తడకమళ్ల

22. కృష్ణమాచార్యులు, కర్పూరము


23. కృష్ణమాచార్యులు, యుణయవల్లి


24. కేశవయ్య, సురపురము


25. కృష్ణమాచార్యులు


26. కృష్ణమ్మ, మక్తల


27. కృష్ణమాచార్యులు, ఎళెవెల్లి


28. కృష్ణమాచార్యులు, తిరుమల


29. కేసన మల్లన కవులు


30. గంగాధరయ్య, చిత్తారు

31. గంగాధరకవి, అద్దంకి


32. గణనాథకవి


33. గట్టయ్య, కనకబండి


34. గోపాలమంత్రి, చింతలపల్లి


35. గోపమంత్రి


36. గోపాలకృష్ణకవి, కుందావఝ్ఝల


37. గౌరనమంత్రి


38. గోపాలరావు, రాజాబహిరీ

పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/451 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/452 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/453 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/454 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/455 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/456 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/457 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/458 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/459 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/460 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/461 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/462 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/463 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/464 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/465 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/466 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/467 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/468