గీతం-గీత/ఇందూ జ్ఞానవేదిక ప్రచురణలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యోగీశ్వరుల వారి సంచలనాత్మక రచనలు

ఇందూ జ్ఞానవేదిక ప్రచురణలు

 1. త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత.
 2. ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నలు-జవాబులు.
 3. ధర్మము-అధర్మము.
 4. ఇందుత్వమును కాపాడుదాం.
 5. యజ్ఞములు (నిజమా-అబద్దమా?
 6. దయ్యాల-భూతాల యదార్థసంఘటనలు.
 7. సత్యాన్వేషి కథ.
 8. మంత్రము-మహిమ (నిజమా-అబద్దమా)
 9. శ్రీకృష్ణుడు దేవుడా, భగవంతుడా.
 10. గీతా పరిచయము (తెలుగు,ఇంగ్లీషు)
 11. కలియుగము (ఎప్పటికీ యుగాంతము కాదు
 12. జనన మరణ సిద్ధాంతము.
 13. మరణ రహస్యము.
 14. పునర్జన్మ రహస్యము.
 15. త్రైతాకార రహస్యము (త్రైతాకార బెర్ముడా)
 16. కథల జ్ఞానము.
 17. సామెతల జ్ఞానము.
 18. పొడుపు కథల జ్ఞానము.
 19. తత్త్వముల జ్ఞానము.
 20. తిట్ల జ్ఞానము-దీవెనల అజ్ఞానము.
 21. గీతం-గీత (పాటల జ్ఞానము)
 22. తత్త్వార్థ బొమ్మల జ్ఞానము.
 23. దేవాలయ రహస్యములు.
 24. ఇందూ సాంప్రదాయములు.
 25. మన పండుగలు (ఎలా చేయాలో తెలుసా?)
 26. జ్యోతిష్యశాస్త్రము (శాస్త్రమా-అశాస్త్రమా?)
 27. వాస్తు శాస్త్రము (సత్యమా-అసత్యమా)
 28. తల్లి తండ్రి.
 29. గురు ప్రార్థనామంజరి.
 30. త్రైతారాధన.
 31. సమాధి.
 32. ప్రబోధ.
 33. సుబోధ.
 34. ప్రసిద్ధి బోధ.
 35. సుప్రసిద్ధి బోధ.
 36. సిలువ దేవుడా?
 37. మతాతీత దేవుని మార్గము.
 38. సృష్ఠికర్త కోడ్-963.
 39. మతము-పథము.
 40. ప్రబోధానందం నాటికలు.
 41. ఇందువు క్రైస్తవుడా?
 42. నిగూఢ తత్త్వార్థ బోధిని.
 43. త్రిత్వమా? ద్విత్వమా?
 44. ఆత్మలింగార్థము.
 45. నాస్తికులు-ఆస్తికులు.
 46. హేతువాదము-ప్రతివాదము.
 47. గుత్తా.
 48. ప్రబోధ తరంగాలు.
 49. త్రైత సిద్ధాంతము.
 50. రూపము మారిన గీత.
 51. ఉపనిషత్‌లలో లోపాలు.
 52. బైబిల్‌లో (ఇందు) పవిత్ర వాక్యాలు.
 53. ఖురాన్‌లో (ఇందు) పవిత్ర వాక్యాలు.
 54. ద్రావిడ బ్రాహ్మణ.
 55. తీర్పు.
 56. ప్రవక్తలు ఎవరు?
 57. కర్మ పత్రము.

యోగీశ్వరుల వారి సంచలనాత్మక ప్రసంగాలు

DVD, VCD's

 1. సంతకము
 2. సాంప్రదాయము
 3. త్రైతశకము
 4. కోడిపుంజు-పాదరసము
 5. యుగము-యోగము
 6. నైజం-సహజం
 7. ఆత్మకు వెంట్రుక గుర్తు
 8. పైత్యం-సైత్యం
 9. శైవము-వైష్ణవము
 10. ఇందూమహాసముద్రము
 11. సృష్ఠి-సృష్ఠికర్త
 12. కాయ-పండు-కాయ
 13. జ్ఞానము-విజ్ఞానము
 14. వార-మాస-వత్సర
 15. సేకూవలి-కూలిసేవా
 16. ధర్మము-అధర్మము
 17. ఏక్‌నిరంజన్‌-అలక్‌నిరంజన్‌
 18. గురువులేని విద్య గ్రుడ్డివిద్య
 19. బట్టతల
 20. భగవంతుడు
 21. ద్రావిడులు-ఆర్యులు
 22. ప్రభువు-ప్రభుత్వం
 23. భూతం-మహాభూతం
 24. ప్రభు-ప్రజ
 25. యాదవ్‌
 26. పుస్తకము-గ్రంథము
 27. వెలుగుబంటు
 28. ప్రకృతి-వికృతి
 29. మాట-మందు
 30. ఏకత-ఏకాగ్రత
 31. హరికాలు-హరచేయి
 32. పుట్టగోసి-మొలత్రాడు
 33. 1 2 3 గురుపౌర్ణమి
 34. చమత్కార ఆత్మ
 35. క్షమించరాని పాపము
 36. మాయకుడు-అమాయకుడు
 37. మరణము-శరీరము
 38. ఎదమీదముద్ర-తల్లి తండ్రి గుర్తు
 39. ద్వితీయుడు-అద్వితీయుడు
 40. బయటి సమాజం-లోపలి సమాజం
 41. సేవా శాతము
 42. ప్రపంచ శ్రద్ధ-పరమాత్మ శ్రద్ధ
 43. శ్రీకృష్ణాష్టమి
 44. దేవునిజ్ఞానము-మాయమహత్యము
 45. తల్లి తండ్రి
 46. తల్లి తండ్రి-గురువు దైవము
 47. సమాధి
 48. మతము-పథము
 49. కలియుగము
 50. దివ్యఖురాన్‌-హదీసు
 51. పుట్టుట-గిట్టుట
 52. తల్లి
 53. గోరు-గురు
 54. కర్మ మర్మము
 55. ఆత్మ
 56. తాత
 57. గురుపౌర్ణమి
 58. ఇందువు-హిందువు
 59. శ్రీకృష్ణజన్మ మధుర
 60. ఆత్మపని
 61. కర్మ లేని కృష్ణుడు-కర్మ ఉన్న కృష్ణుడు
 62. త్రైత సిద్ధాంతము
 63. సహజ మరణం-తాత్కాలిక మరణం
 64. స్త్రీ-పు / లింగము
 65. ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నలు-జవాబులు
 66. దేశం మోసం-దేహం మోహం
 67. యోగీశ్వరుల జన్మదిన సందేశము
 68. జీర్ణ+ఆశయము
 69. మేఘం ఒకభూతం-రోగం ఒకభూతం
 70. దేవునికి మతమున్నదా?
 71. ఇచ్ఛాధీన కార్యములు-అనిచ్ఛాధీన కార్యములు
 72. ఏది ధర్మము
 73. అధర్మ ఆరాధనలు
 74. మూడు పుట్టుకలు-రెండు జాగాలు
 75. పుట్టినరోజు ఎవ్వరికీ రాదు
 76. నిదర్శ-నిరూప
 77. నటించే ఆత్మ
 78. సంచిత కర్మ
 79. గురువు ఎవరు?
 80. శ్రీకృష్ణుడు ఎవరు?
 81. భయం
 82. సుఖము-ఆనందము
 83. టక్కుటమారా, ఇంద్రజాల మహేంద్రజాల, గజకర్ణ గోకర్ణ