గరుడగమన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   యమునాకళ్యాణి రాగం       ఆది తాళం

ప: గరుడగమన రారా నను నీ కరుణ నేలుకోరా

పరమ పురుష యే వెరవులేక నీ

మరుగుజొచ్చితిని అరమర సేయకు || గరుడ ||


చ 1: పిలువగానెరమ్మి అభయము తలుపగానె యిమ్మి

కలిమి బలిమి నాకిలలో నీవని

పలువరించితిని నను గన్నయ్య || గరుడ ||


చ 2: పాలకడలి శయన దశరధ బాల జలజనయన

పాలముంచు నను నీటముంచు నీ

పాలబడితి నిక జాలముసేయక || గరుడ ||


చ 3: ఏలరావు స్వామి నను యిపుడేలుకోవదేమి

ఏలువాడవని చాల నమ్మితిని

ఏలరావు కరుణాలవాల హరి || గరుడ ||


చ 4: ఇంత పంతమేల భద్రగిరీశ వరకృపాల

చింత లణచి శ్రీరామదాసుని

అంతరంగ పతివై రక్షింపుము || గరుడ ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

 
"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=గరుడగమన&oldid=25999" నుండి వెలికితీశారు