గయోపాఖ్యానము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు.

శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదం బనునామాంతరముగల

గయోపాఖ్యానము

రామనామాత్యప్రణీతము


చెన్నపురి:

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులుఅండ్ సన్స్ వారిచేఁ

బ్రకటితము.

1934.

ALL Rights Reserved.