గద్దరి జీవుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గద్దరి జీవుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| గద్దరి జీవుడు కామధేనువు మాని | యెద్దు బిదుక జొచ్చె నేది దెరగు ||

చ|| మట మాయముల దనమనసె చంచలమంది | ఇటినటు దిరిగిన నేది దెరగు |
కట కట వూరేలు కర్తే దొంగలగూడి | యెటువలె జేసిన నేది దెరగు ||

చ|| కల్లలాడగ జొచ్చె గలుషపు మతి సత్య | మిల్లు వెడలగొట్టె నేది దెరగు |
చెల్లబో నోరే చేదు మేయగ జొచ్చె | నెల్లవారికి నింకనేది దెరగు ||

చ|| తియ్యని వేంకటాధిపు బాసి పరసేవ | కియ్య కొనెడి జిత్తమేది దెరగు |
అయ్యొ చక్కని బతినాలు విడిచిపోయి | యెయ్యెడ దిరిగిన నేది దెరగు ||


gaddari jIvuDu (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| gaddari jIvuDu kAmadhEnuvu mAni | yeddu biduka jocce nEdi deragu ||

ca|| maTa mAyamula danamanase caMcalamaMdi | iTinaTu dirigina nEdi deragu |
kaTa kaTa vUrElu kartE doMgalagUDi | yeTuvale jEsina nEdi deragu ||

ca|| kallalADaga jocce galuShapu mati satya | millu veDalagoTTe nEdi deragu |
cellabO nOrE cEdu mEyaga jocce | nellavAriki niMkanEdi deragu ||

ca|| tiyyani vEMkaTAdhipu bAsi parasEva | kiyya koneDi jittamEdi deragu |
ayyo cakkani batinAlu viDicipOyi | yeyyeDa dirigina nEdi deragu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |