గతులన్ని ఖిలమైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గతులన్ని ఖిలమైన (రాగం: దేశాలం) (తాళం : మిశ్రచాపు)

పల్లవి: గతులన్ని ఖిలమైన కలియుగమందును |
         గతి ఈతడే చూపె ఘన గురుదైవము ||

చ1: ఈతని కరుణనేకా ఇల వైష్ణవులమైతి |
      మీతని వల్లనే కంటిమీ తిరుమణి |
      ఈతడే ఉపదేశమిచ్చెను అష్టాక్షరి మంత్రము |
      ఈతడే రామానుజులు ఇహపర దైవము ||

చ2: వెలయించె నీతడేకా వేదపు రహస్యములు |
       చలమి నీతడే చూపె శరణాగతి |
       నిలిపినాడీతడేకా నిజముద్రా ధారణము |
       మలసి రామానుజులు మాటలాడే దైవము ||

చ3: నియమములు ఈతడేకా నిలిపె ప్రపన్నులకు |
      దయతో మోక్షము చూపె తగనీతడు |
      నయమై శ్రీవేంకటేశు నగమెక్కె వాకిటను |
      దయచూచి మమ్మునిట్టే తల్లిదండ్రి దైవము ||


gatulanni khilamaina (Raagam: ) (Taalam: )


pa:

gatulanni khilamaina kaliyugamaMdunu |
gati iitaDE chuupe ghana gurudaivamu ||


ca 1 :

iitani karuNanEkaa ilavaishNavula maiti |
miitani vallanE kaMTi mii tirumaNi |
iitaDE upadESamichchenu ashTAkshari maMtramu |
iitaDE raamaanujulu ihapara daivamu ||


ca 2:

velayiMche niitaDEkaa vEdapu rahasyamulu |
chalmi niitadE chuupe Saranaagati |
nilipinaaDiitaDE kaa nijamudraa dhaaraNamu |
malasi raamaanujulu maaTalADE daivamu ||


ca 3 :

niyamamulu iitaDEkaa nilipe prapannulaku |
dayatO mOkShamu chUpe taganiitaDu |
nayamai SriiVEMkaTESu nagamekke vaakiTanu |
dayachuuchi mammuniTTE tallidaMDri daivamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Gatullanni-Khilamain-KaliyugamaMdunu-BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |