కోదండరాములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   ధన్యాసి రాగం    తిశ్ర ఏక తాళం


ప: కోదండరాములు మముగన్న వారు

కుదురుగ మము పెంచి విడనాడలేరు || కోదండరాములు ||


చ 1: ముదముతో కూడుకొని తమ్మునితోడ ఖలులు

బాధించు వేళ నాకు భక్తి తోడు || కోదండరాములు ||


చ 2: సీతారమ నామములే మా జిహ్వయందు - యమ

దూతల పారద్రోలు దొడ్డమందు || కోదండరాములు ||


చ 3: పట్టాభిరాముల చేపట్టి నాము మేము

గట్టిగ యమునికి నామమిడి నాము || కోదండరాములు ||


చ 4: ప్రేమతో భద్రగిరీశ రామదాసుని

రామస్వామి వేగ రక్షింపుమయ్యా || కోదండరాములు ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.