కవిరాక్షసీయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

కవిరాక్షసీయము

ద్వ్యర్థికావ్యము

ఆంధ్రటీకాతాత్పర్యవ్యాఖ్యానసహితము

చెన్నపురి :

వావిళ్ల. రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచేఁ

బ్రకటితము.

1926.

All Rights Reserved.

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.