కలిగెనిది మాకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలిగెనిది మాకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కలిగెనిది మాకు కైవల్యం | కలకలాము హరికథా శ్రవణం ||

చ|| ఆచింత్య మద్భుత మానందం | ప్రచురం దివ్యం పావనం |
సుచరిత్రం శ్రుతిశోభితం | అచలం బిదివో హరికీర్తనం ||

చ|| నిరతం నిత్యం నిఖిల శుభకరం | దురితహరం భవదూరం |
పరమమంగళం భావాతీతం | కరివరదం నిజకైంకర్యం ||

చ|| సులభం సుకరం శోకనాశనం | ఫలదం లలితం భవహరణం |
కలితం శ్రీవేంకటేశ శరణం | జలజోదర నిత్యస్తోత్రం ||


(Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaligenidi mAku kaivalyaM | kalakalaamu harikathA SravaNaM ||

ca|| AciMtya madButa mAnaMdaM | pracuraM divyaM pAvanaM |
sucaritraM SrutiSOBitaM | acalaM bidivO harikIrtanaM ||

ca|| nirataM nityaM niKila SuBakaraM | duritaharaM BavadUraM |
paramamaMgaLaM BAvAtItaM | karivaradaM nijakaiMkaryaM ||

ca|| sulaBaM sukaraM SOkanASanaM | PaladaM lalitaM BavaharaNaM |
kalitaM SrIvEMkaTESa SaraNaM | jalajOdara nityastOtraM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |