కలడా ఇంత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలడా ఇంతటిదాత (రాగం: ) (తాళం : )

కలడా ఇంతటిదాత కమలనాభుడే కాక
కలడన్న వారిపాలగలిగిన దైవము

యిచ్చెను సంపదలు ఇతడింద్రాదులకునెల్ల
యిచ్చెను శుకాదుల కిహపరాలు
యిచ్చెను వాయుజునికి యిటమీది బ్రహ్మపట్ట-
మిచ్చల ఘంటాకర్ణుని కిచ్చె కుబేరత్వము

కట్టెను ధృవపట్టము కమలజు కంటే మీద
కట్టె విభీషణుకు లంకారాజ్యము
కట్టియిచ్చె నజునికి గతచన్నవేదాలు
కట్టెను శ్రీసతి చేత కంకణ సూత్రములు

పెట్టెను దేవతలకు పేరినమృతపువిందు
వెట్టెను భక్తవత్సల బిరుదితడు
యిట్టె శ్రీవేంకటాద్రి నిందరికిఁ బొడచూపి
పెట్టె తన ప్రసాదము పృథివి జీవులకు


kalaDA iMta (Raagam: ) (Taalam: )

kalaDA iMtaTidAta kamalanAbhuDE kAka
kalaDanna vAripAlagaligina daivamu

yichchenu saMpadalu itaDiMdrAdulakunella
yichchenu SukAdula kihaparAlu
yichchenu vAyujuniki yiTamIdi brahmapaTTa-
michchala ghaMTAkarNuni kichche kubEratwamu

kaTTenu dhRvapaTTamu kamalaju kaMTE mIda
kaTTe vibhIShaNuku laMkArAjyamu
kaTTiyichche najuniki gatachannavEdAlu
kaTTenu SrIsati chEta kaMkaNa sUtramulu

peTTenu dEvatalaku pErinamRtapuviMdu
veTTenu bhaktavatsala biruditaDu
yiTTe SrIvEMkaTAdri niMdariki@M boDachUpi
peTTe tana prasAdamu pRthivi jIvulaku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=కలడా_ఇంత&oldid=20051" నుండి వెలికితీశారు