కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తరమాణః పునః కృష్ణః పార్దమ అభ్యవథచ ఛనైః
పశ్య కౌరవ్య రాజానమ అపయాతాంశ చ పాణ్డవాన
2 కర్ణం పశ్య మహారఙ్గే జవలన్తమ ఇవ పావకమ
అసౌ భీమొ మహేష్వాసః సంనివృత్తొ రణం పరతి
3 తమ ఏతే ఽను నివర్తన్తే ధృష్టథ్యుమ్నపురొగమాః
పాఞ్చాలానాం సృఞ్జయానాం పాణ్డవానాం చ యన ముఖమ
నివృత్తైశ చ తదా పార్దైర భగ్నం శత్రుబలం మహత
4 కౌరవాన థరవతొ హయ ఏష కర్ణొ ధారయతే ఽరజున
అన్తకప్రతిమొ వేగే శక్రతుల్యపరాక్రమః
5 అసౌ గచ్ఛతి కౌరవ్య థరౌణిర అస్త్రభృతాం వరః
తమ ఏష పరథ్రుతః సంఖ్యే ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారదః
6 సర్వం వయాచష్ట థుర్ధర్షొ వాసుథేవః కిరీటినే
తతొ రాజన పరాథురాసీన మహాఘొరొ మహారణః
7 సింహనాథ రవాశ చాత్ర పరాథురాసన సమాగమే
ఉభయొః సేనయొ రాజన మృత్యుం కృత్వా నివర్తనమ