ఓ రఘునందన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప : ఓ రఘునందనా రారా రాఘవ - శ్రీ రఘునందన రారా రామ ఆశ్రిత సముదయ మందార - - శ్రీ రఘునందన రారా ||ఓ||

చ : 1.యాది యుంచుమి నామీద నీ - కే దయరావలే గాక రామ పాదములకు నే మ్రొక్కెద నాకు - ప్రత్యక్షము కారాదా రామ ||ఓ||

2.నీ కారుణ్యముతోను నేను - నిర్వహింప దలచెదను రామ నీకే మరులు కొన్నాను నీ - సిద్దంపు మొము జూచెదను రామ ||ఓ||

3.సరసిజ భవనుత శౌరి నీ - సరి దైవములిక యేరి రామ శరణంటిని నే నిను కోరి - శరజాల శరాసనధారి రామ ||ఓ||

4.సతతము నా మదిలోను నిన్ను - సంస్మరింప తలచెదను రామ గతి నీవని నమ్మినాను యే - గతి బ్రోచిన నీవేను రామ ||ఓ||

5.వర భద్రాచలవాస భా - వజ శతకోటి విలాస రామ పరమానంద వికాస - పరిపాలిత శ్రీ రామదాస ||ఓ||

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=ఓ_రఘునందన&oldid=264257" నుండి వెలికితీశారు