ఏమి సేసేవిచ్చటను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి సేసేవిచ్చటను (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి సేసేవిచ్చటను ఇంతి నిన్ను బిలిచీని
ప్రేమములు కణజాల బెట్టుకొందువు రావయ్యా ||

చెలియ చెమటలను చిత్తడివాన గురిసె
బలువుగా వలపుల పంటలు వండి
కలిమి మీరి చన్నులు కనకపురాసులాయ
కొంచికోరుగొందువు కొటారుకు రావయ్యా ||

వుడివోని తమనిపుతూర్పులనే తూరుపెత్తె
కడలేని యాసలగాదెలబోసె
యెడయని పయ్యెదనే ఇల్లారుగా బెట్టె
కడలేని రతుల కంగాణింతువు రావయ్యా ||

పొలప సిగ్గుల పాలపొంగలెగా బెట్టె
వెలియ గాగిలి నీకు విడిదిసెసె
అలమేలు మంగ పతివైన శ్రీవేంకటేశ్వర
కలిసితి విట్టె వచ్చి కాణాచాయ రావయ్యా ||


Emi sEsEvichchaTanu (Raagam: ) (Taalam: )

Emi sEsEvichchaTanu iMti ninnu bilichIni
prEmamulu kaNajAla beTTukoMduvu rAvayyA ||

cheliya chemaTalanu chittaDivAna gurise
baluvugA valapula paMTalu vaMDi
kalimi mIri channulu kanakapurAsulAya
koMchikOrugoMduvu koTAruku rAvayyA ||

vuDivOni tamaniputUrpulanE tUrupette
kaDalEni yAsalagAdelabOse
yeDayani payyedanE illArugA beTTe
kaDalEni ratula kaMgANiMtuvu rAvayyA ||

polapa siggula pAlapoMgalegA beTTe
veliya gAgili nIku viDidisese
alamElu maMga pativaina SrIvEMkaTESvara
kalisiti viTTe vachchi kANAchAya rAvayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |