ఏమి చేయుదు నింక నిందిరాధీశ్వరుడా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి చేయుదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి చేయుదు నింక నిందిరాధీశ్వరుడా
నీమఱగు చొచ్చితిని నెరవేర్తుగాక

కడి వోనిజవ్వనము కలిమిలేమెఱుగునా
బడినుండి మిగుల రుణపరచుగాక
అడియాసలెల్లా ఋణ్యముబాప మెఱుగునా
వెడగుదనలో దయ విడిపించుగాక

వలపువెఱ పెఱుగునా వాడిమొనలకు నైన
బలిమి దూరించ జలపట్టుగాక
చలనమందినమనసు జాతి నీ తెఱుగునా
కలిసి హేయమున కొడిగట్టించుగాక

యెలమి రతిపరవశము యెగ్గుసిగ్గెఱుగునా
బలిమి దిట్లకు నొడబఱచుగాక
యిలలోన శ్రీవేంకటేశ నీమాయ లివి
తలగించి యేలితివి దయసేతుగాక


Aemi chaeyudu (Raagam: saamaMtaM) (Taalam: )

Aemi chaeyudu nimka nimdiraadheesvarudaa
Neema~ragu chochchitini neravaertugaaka

Kadi vonijavvanamu kalimilaeme~rugunaa
Badinumdi migula runaparachugaaka
Adiyaasalellaa rnyamubaapa me~rugunaa
Vedagudanalo daya vidipimchugaaka

Valapuve~ra pe~rugunaa vaadimonalaku naina
Balimi doorimcha jalapattugaaka
Chalanamamdinamanasu jaati nee te~rugunaa
Kalisi haeyamuna kodigattimchugaaka

Yelami ratiparavasamu yeggusigge~rugunaa
Balimi ditlaku nodaba~rachugaaka
Yilalona sreevaemkataesa neemaaya livi
Talagimchi yaelitivi dayasaetugaaka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |