ఏమి చేచే మిక నేము యెంతని దాచుకొందుము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి చేచే మిక (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి చేచే మిక నేము యెంతని దాచుకొందుము
నీమహిమ యింతంతననేరము నేమయ్యా

అంది నిన్ను నొకమాటు హరి యని నుడిగితే
పొందినపాతకమెల్లా బొలిసిపోయ
మందలించి మఱి యొక మాటు నుడిగినఫల
మందె నీ కప్పగించితి మదిగోవయ్యా

యిట్టె మీకు రెండుచేతులెత్తొకమాటు మొక్కితే
గట్టిగా నిహపరాలు గలిగె మాకు
దట్టముగ సాష్టాంగదండౌ వెట్టినఫల
మట్టె నీమీద నున్నది అదిగోవయ్యా

సరుగ నీకొక మాటు శరణన్న మాత్రమున
సిరుల బుణ్యుడ నైతి శ్రీవేంకటేశ
ధరలోన నే నీకు దాసుడనైనఫల
మరయ నీమీద నున్న దదిగోవయ్యా


Aemi chaechae (Raagam: ) (Taalam: )

Aemi chaechae mika naemu yemtani daachukomdumu
Neemahima yimtamtananaeramu naemayyaa

Amdi ninnu nokamaatu hari yani nudigitae
Pomdinapaatakamellaa bolisipoya
Mamdalimchi ma~ri yoka maatu nudiginaphala
Mamde nee kappagimchiti madigovayyaa

Yitte meeku remduchaetulettokamaatu mokkitae
Gattigaa nihaparaalu galige maaku
Dattamuga saashtaamgadamdau vettinaphala
Matte neemeeda nunnadi adigovayyaa

Saruga neekoka maatu sarananna maatramuna
Sirula bunyuda naiti sreevaemkataesa
Dharalona nae neeku daasudanainaphala
Maraya neemeeda nunna dadigovayyaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |