ఎన్ని చందములనెట్లైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎన్ని చందములనెట్లైన (రాగం: ) (తాళం : )

ఎన్ని చందములనెట్లైన నుతింతు
కన్నుల నిన్నే కనుగొంటి గాన ||

గోవిందా యని కొలిచిన నిన్నే
శ్రీ వల్లభుడని చింతింతును
భూవిభుడవు యిది పునరుక్తనకు మీ
దైవ మొకడవే ధరణికి గాన ||


enni chaMdamulaneTlaina (Raagam: ) (Taalam: )

enni chaMdamulaneTlaina nutiMtu
kannula ninnE kanugoMTi gAna ||

gOviMdA yani kolichina ninnE
SrI vallabhuDani chiMtiMtunu
bhUvibhuDavu yidi punaruktanaku mI
daiva mokaDavE dharaNiki gAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |