ఎటువంటి విలాసిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎటువంటి విలాసిని (రాగం: ) (తాళం : )

ఎటువంటి విలాసిని యెంతజాణ యీ చెలువ
తటుకన నీకు దక్క దైవార జూడవయ్యా ||

మగువ మాటాడితేను మాణికాలు నిండుకొనీ
పగడాలు పెదవుల బచ్చిదేరీని
మగడి చూచితేను మంచినీలాలుప్పతిలీ
తగు నీకు నీ పెదిక్కు తప్పకచూడవయ్యా ||

పడతి జవ్వనమున బచ్చలు గమ్ముకొనీని
నడచితే వైడూర్యా లెడలీ గోళ్ళ
తొడిబడ నవ్వితేను తొరిగీని వజ్రాలు
వొడికమైనది యీపె వొరపు చూడవయ్యా ||

కొమ్మ ప్రియాల తేనెల గురిసీ బుశ్యరాగాలు
కుమ్మరించీ జెనకుల గోమేధికాలు
మమ్మరపు జెమటల ముత్తెపుసరాలి నిండీ
నెమ్మది శ్రీవేంకటేశ నీదేవి జూడవయ్యా ||


eTuvaMTi vilAsini (Raagam: ) (Taalam: )

eTuvaMTi vilAsini yeMtajANa yI cheluva
taTukana nIku dakka daivAra jUDavayyA ||

maguva mATADitEnu mANikAlu niMDukonI
pagaDAlu pedavula bachchidErIni
magaDi chUchitEnu maMchinIlAluppatilI
tagu nIku nI pedikku tappakachUDavayyA ||

paDati javvanamuna bachchalu gammukonIni
naDachitE vaiDUryA leDalI gOLLa
toDibaDa navvitEnu torigIni vajrAlu
voDikamainadi yIpe vorapu chUDavayyA ||

komma priyAla tEnela gurisI bushyarAgAlu
kummariMchI jenakula gOmEdhikAlu
mammarapu jemaTala muttepusarAli niMDI
nemmadi SrIvEMkaTESa nIdEvi jUDavayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |