ఎంత చదివిన నేమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంత చదివిన (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంత చదివిన నేమి వినిన తన
చింత యేల మాను సిరులేల కలుగు ||

ఇతర దూషణములు ఎడసిన గాక
అతి కాముకుడు గాని యప్పుడు గాక
మతి చంచలము కొంత మానిన గాక
గతి యేల కలుగు దుర్గతులేల మాను ||

పర ధనముల యాస బాసిన గాక
అరిది నిందలు లేని యప్పుడు గాక
విరస వర్తనము విడచిన గాక
పర మేల కలుగు నాపద లేల మాను ||

వేంకటపతి నాత్మ వెదికిన గాక
కింక మనసున తొలగిన గాక
బొంకు మాటలెడసి పోయిన గాక
శంక యేల మాను జయమేల కలుగు ||


eMta cadivina (Raagam: ) (Taalam: )

eMta cadivina nEmi vinina tana
ciMta yEla mAnu sirulEla kalugu

itara dUShaNamulu eDasina gAka
ati kAmukuDu gAni yappuDu gAka
mati caMcalamu koMta mAnina gAka
gati yEla kalugu durgatulEla mAnu

para dhanamula yAsa bAsina gAka
aridi niMdalu lEni yappuDu gAka
virasa vartanamu viDacina gAka
para mEla kalugu nApada lEla mAnu

vEMkaTapati nAtma vedikina gAka
kiMka manasuna tolagina gAka
boMku mATaleDasi pOyina gAka
SaMka yEla mAnu jayamEla kalugu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |