ఎంతమోహమో నీకీ ఇంతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతమోహమో నీకీ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతమోహమో నీకీ ఇంతి మీదను
వింత వింత వేడుకల మీదను ||

తరుణిగుబ్బలు నీకు దలగడ బిల్లలుగా
నొరగు కొన్నాడవు వుబ్బున నీవు
దొరవై పయ్యెదకొంగు దోమతెర బాగుగ
సరుగ మాటుక సేసుక జాణవై వున్నాడవు ||

భామిని తొడలు నీకు పట్టెమంచము లాగున
నాముకొని పవ్వళించే వప్పటి నీవు
గోముతోడ పట్టుచీర కుచ్చెల వరపుగాగ
కామించి ఇట్టె కోడెకడవై వున్నాడవు ||

వనిత కాగిలి నీకు వాసన చప్పరముగ
నునికు సేసు కున్నాడ వొద్దికై నీవు
యెనసితివి శ్రీవేంకటేశ యలమేలుమంగను
అనిశము సింగారరాయడవై వున్నాడవు ||


eMtamOhamO nIkI (Raagam: ) (Taalam: )

eMtamOhamO nIkI iMti mIdanu
viMta viMta vEDukala mIdanu

taruNigubbalu nIku dalagaDa billalugA
noragu konnADavu vubbuna nIvu
doravai payyedakoMgu dOmatera bAguga
saruga mATuka sEsuka jANavai vunnADavu

BAmini toDalu nIku paTTemaMcamu lAguna
nAmukoni pavvaLiMcE vappaTi nIvu
gOmutODa paTTucIra kuccela varapugAga
kAmiMci iTTe kODekaDavai vunnADavu

vanita kAgili nIku vAsana capparamuga
nuniku sEsu kunnADa voddikai nIvu
yenasitivi SrIvEMkaTESa yalamElumaMganu
aniSamu siMgArarAyaDavai vunnADavu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |