ఉమ్మడినే యేమనినా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉమ్మడినే యేమనినా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఉమ్మడినే యేమనినా మారకుండను | అమ్మరో యెంతట గబ్బియనకు మీ నన్నను ||

చ|| మాటలు నీ వాడితేను మంచి తేనెలుగారీని | గాటమై నీ చేతవై తే కారమయ్యీని |
యీటు వెట్టితే జవి యిదొకటీ నదొకటీ | కూటమి కాననరాదు కోపగించరాదు ||

చ|| కన్నుల నీవు చూచితే కడు వెన్నెల గాసీని | యెన్నబోతే నీ సుద్దులు యెండగాసీని |
పన్నినవి నీ గుణాలు పచ్చియును వెచ్చియును | అన్నీ జేతబట్టరాదు అటు దోయరాదు ||

చ|| నీ వాసలు వెట్టితేను నిలువు నూరు వండీని | భావించి నీ సింగారాలు పాలుకొనీని |
యీవల శ్రీ వేంకటేశ యింతలో నన్నేలితివి | చేవదేరె ననరాదు చిగురనరాదు ||


ummaDinE yEmaninA (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| ummaDinE yEmaninA mArakuMDanu | ammarO yeMtaTa gabbiyanaku mI nannanu ||

ca|| mATalu nI vADitEnu maMci tEnelugArIni | gATamai nI cEtavai tE kAramayyIni |
yITu veTTitE javi yidokaTI nadokaTI | kUTami kAnanarAdu kOpagiMcarAdu ||

ca|| kannula nIvu cUcitE kaDu vennela gAsIni | yennabOtE nI suddulu yeMDagAsIni |
panninavi nI guNAlu pacciyunu vecciyunu | annI jEtabaTTarAdu aTu dOyarAdu ||

ca|| nI vAsalu veTTitEnu niluvu nUru vaMDIni | BAviMci nI siMgArAlu pAlukonIni |
yIvala SrI vEMkaTESa yiMtalO nannElitivi | cEvadEre nanarAdu ciguranarAdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |