ఉప్పవడము గాకున్నారిందరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉప్పవడము గాకున్నారిందరు (రాగం: ) (తాళం : )

ఉప్పవడము గాకున్నారిందరు
యెప్పుడు రేయి నీకెప్పుడు పగలు ||

వున్నతి చంద్రుడును కమలమిత్రుడును
వున్నతి నివి నీకుండగను
వెన్నెలయెండలు వెలయగ మేల్కొను
టెన్నడు నిద్దుర యెన్నడు నీకు ||

కందువ సతికనుగలువలు ముఖార
విందము నిదివో వికసించె
ముందర నిద్దుర మొలవదు చూచిన
విందగు నీతెలివికి దుదయేది ||

తమము రాజసము తగుసాత్వికమును
నమరిన నీమాయారతులు
కమలాధిప వేంకటగిరీశ నిన్ను
ప్రమదము మఱపును బైకొనుటెట్లా ||


uppavaDamu gAkunnAriMdaru (Raagam: ) (Taalam: )


uppavaDamu gAkunnAriMdaru
yeppuDu rEyi nIkeppuDu pagalu

vunnati caMdruDunu kamalamitruDunu
vunnati nivi nIkuMDaganu
vennelayeMDalu velayaga mElkonu
TennaDu niddura yennaDu nIku

kaMduva satikanugaluvalu muKAra
viMdamu nidivO vikasiMce
muMdara niddura molavadu cUcina
viMdagu nIteliviki dudayEdi

tamamu rAjasamu tagusAtvikamunu
namarina nImAyAratulu
kamalAdhipa vEMkaTagirISa ninnu
pramadamu marxapunu baikonuTeTlA


బయటి లింకులు[మార్చు]

uppavadamuga_BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |