ఇహము బరము జిక్కె నీతనివంక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇహము బరము (రాగం:వసంతవరాళి ) (తాళం : )

ఇహము బరము జిక్కె నీతనివంక
అహిశయనునిదాసులంతవారు వేరీ

సిరికలిగినవారు చింతలిన్నిటను బాసి
నిరతపువర్గముతో నిక్కేరటా
సిరికి మగడయిన శ్రీపతి యేలి మ__
మ్మరయుచునున్నాడు మాయంతవారు వెరి

బలవంతుడైనవాడు భయములిన్నిట బాసి
గెలిచి పేరువాడుచు గెరిలీనటా
బలదేవుడైన శ్రీపతి మా యింటిలోన
అలరివున్నాడు మాయంతవారు వేరి

భూములేలేటివాడు భోగములతో దనిసి
కామించి యానందమున గరగీనటా
సేమముతో భూపతైన శ్రీవేంకటేశుడు మాకు
ఆముకొనివుండగా మాయంతవారు వేరీ


Ihamu baramu (Raagam: Vasamtavaraali) (Taalam: )

Ihamu baramu jikke neetanivamka
Ahisayanunidaasulamtavaaru vaeree

Sirikaliginavaaru chimtalinnitanu baasi
Niratapuvargamuto nikkaerataa
Siriki magadayina Sreepati yaeli ma__
Mmarayuchununnaadu maayamtavaaru veri

Balavamtudainavaadu bhayamulinnita baasi
Gelichi paeruvaaduchu gerileenataa
Baladaevudaina Sreepati maa yimtilona
Alarivunnaadu maayamtavaaru vaeri

Bhoomulaelaetivaadu bhogamulato danisi
Kaamimchi yaanamdamuna garageenataa
Saemamuto bhoopataina sreevaemkataesudu maaku
Aamukonivumdagaa maayamtavaaru vaeree


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |