ఇసుక పాతర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇసుక పాతర (రాగం: వాసంతి) (తాళం: ఆది)(స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

ఇసుక పాతర యిందుకేది కడగురుతు
రసికుడ నన్ను నింత రవ్వ శాయ నేటికి ||

బయలు వలె నుండును పట్టరాదు వలపు
మొయిలి వలె నుండును ముద్దు శాయరాదు
నియతము లేదిందుకు నేరిచిన వారి సొమ్ము
క్రియ యెరుంగు తా నన్ను గెరలించ నేటికి ||

గాలివలె బారుచుండు కానరాదు మనసు
పాలవలె బొంగుచుండు పక్కన నణగదు
యేలీలా గెలువరాదు యెక్కితే యేనుగ గుజ్జు
లోలోనే మమ్ము నింత లోచి చూడనేటికి ||

వెన్నెలే కాయుచు నుండు వింతగాను వయసు
అన్నిటా వసంత ఋతువై యుండ బోదు
వున్నతి శ్రీ వేంకటేశుడుండ నుండ జవి బుట్ట
మన్నించె యింక మారు మాటలాడ నేటికి ||


isuka pAtara (Raagam: Vasanthi) (Taalam: Adi) (Composed by Dr Josyabhatla)


isuka pAtara yiMdukEdi kaDagurutu
rasikuDa nannu niMta ravva SAya nETiki

bayalu vale nuMDunu paTTarAdu valapu
moyili vale nuMDunu muddu SAyarAdu
niyatamu lEdiMduku nEricina vAri sommu
kriya yeruMgu tA nannu geraliMca nETiki

gAlivale bArucuMDu kAnarAdu manasu
pAlavale boMgucuMDu pakkana naNagadu
yElIlA geluvarAdu yekkitE yEnuga gujju
lOlOnE mammu niMta lOci cUDanETiki

vennelE kAyucu nuMDu viMtagAnu vayasu
anniTA vasaMta Rutuvai yuMDa bOdu
vunnati SrI vEMkaTESuDuMDa nuMDa javi buTTa
manniMce yiMka mAru mATalADa nETiki

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=ఇసుక_పాతర&oldid=256053" నుండి వెలికితీశారు