ఇవి సేయగ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇవి సేయగ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఇవి సేయగ నేనలసుడ యెటువలె మోక్షంబడిగెదను |
వివరముతోడుత నీవు సులభూడవు విష్ణుడ నిన్నే కొలిచెదగాక ||

చ|| జపయజ్ఞదానకర్మంబులు యెంచగ జిరకాలఫలంబులు |
యెపుడు బుణ్యతీర్థస్నానములు యిల పాపవిమోచనములు |
అపరిమిత దేవతాంతరభజనలు ఆయాలోకప్రాప్తులు |
వుపవాసాది నియమవ్రతములు తపోనిష్ఠకు గారణంబులు ||

చ|| రవిచంద్ర గ్రహతారాబలములు భువిలో గామ్యఫలములు |
తవిలిన పంచేంద్రియ నిగ్రహంబులు తనుధరులకు దుర్లభములు |
అవిరళ ధర్మార్థ కామంబులు మఱియైశ్వర్యములకు మూలములు |
ఆవల గ్రహణకానాలుష్ఠానము లధికఫలంబులు ఆశామయము ||

చ|| పరగ సప్తసంతాన బ్రాహ్మణ తర్పణములు ఖ్యాతిసుకృతములు |
అరయ బుత్రదార క్షేత్రసంగ్రహ మందరికిని సంసారభోగము |
హరి నరహరి శ్రీవేంకటేశ్వరా అఖిలము నొసగెడిదాతవు |
సరగున నీవే దయతో రక్షించజాలుదు వేకాలమును మమ్ములను ||


ivi sEyaga (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| ivi sEyaga nEnalasuDa yeTuvale mOkShaMbaDigedanu |
vivaramutODuta nIvu sulaBUDavu viShNuDa ninnE kolicedagAka ||

ca|| japayaj~jadAnakarmaMbulu yeMcaga jirakAlaPalaMbulu |
yepuDu buNyatIrthasnAnamulu yila pApavimOcanamulu |
aparimita dEvatAMtaraBajanalu AyAlOkaprAptulu |
vupavAsAdi niyamavratamulu tapOniShThaku gAraNaMbulu ||

ca|| ravicaMdra grahatArAbalamulu BuvilO gAmyaPalamulu |
tavilina paMcEMdriya nigrahaMbulu tanudharulaku durlaBamulu |
aviraLa dharmArtha kAmaMbulu marxiyaiSvaryamulaku mUlamulu |
Avala grahaNakAnAluShThAnamu ladhikaPalaMbulu ASAmayamu ||

ca|| paraga saptasaMtAna brAhmaNa tarpaNamulu KyAtisukRutamulu |
araya butradAra kShEtrasaMgraha maMdarikini saMsAraBOgamu |
hari narahari SrIvEMkaTESvarA aKilamu nosageDidAtavu |
saraguna nIvE dayatO rakShiMcajAludu vEkAlamunu mammulanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=ఇవి_సేయగ&oldid=9013" నుండి వెలికితీశారు