ఇరవైనయట్టుండు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇరవైనయట్టుండు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇరవైనయట్టుండు యెఱగనీ దీమాయ
తెరమఱగుమెకమువలె తిరుగు నీబ్రదుకు ||

అనిశమును దేహమున కన్నపానము లిడిన
యినుము గుడిచిననీరు యెందుకెక్కినదో
గొనకొన్నమానినులకూటములసుఖము లివి
మనసుదాగినపాలు మట్టులేదెపుడు ||

వొదలబెట్టినసొమ్ము లొగి దనకు గానరా
వడవి గాసినవెన్నె లది కన్నులకును
వుడివోనిపరిమళము లొకనిమిషమాత్రమే
బెడిదంపుభ్రమతోడి పెనుగాలిమూట ||

చద్దిసంసారమున సరుస సుఖదుఃఖములు
యెద్దుయెనుపోతునై యేకంబు గాదు
వొద్దికై శ్రీవేంకటోత్తముడు యింతలో
అద్దంపునీడవలె నాత్మ బొడచూపె ||


iravainayaTTuMDu (Raagam: ) (Taalam: )


iravainayaTTuMDu yerxaganI dImAya
teramarxagumekamuvale tirugu nIbraduku

aniSamunu dEhamuna kannapAnamu liDina
yinumu guDicinanIru yeMdukekkinadO
gonakonnamAninulakUTamulasuKamu livi
manasudAginapAlu maTTulEdepuDu

vodalabeTTinasommu logi danaku gAnarA
vaDavi gAsinavenne ladi kannulakunu
vuDivOniparimaLamu lokanimiShamAtramE
beDidaMpuBramatODi penugAlimUTa

caddisaMsAramuna sarusa suKaduHKamulu
yedduyenupOtunai yEkaMbu gAdu
voddikai SrIvEMkaTOttamuDu yiMtalO
addaMpunIDavale nAtma boDacUpe


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |