ఇరవగువారికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇరవగువారికి యిహపర (రాగం: ) (తాళం : )

ఇరవగువారికి యిహపర మిదియే
హరిసేవే సర్వాత్ములకు ||

దురితమోచనము దుఃఖపరిహరము
హరినామమెపో ఆత్మలకు
పరమపదంబును భవనిరుహరణము
పరమాత్ముచింతే ప్రపన్నులకు ||

సారము ధనములు సంతోషకరములు
శౌరికథలు సంసారులకు
కోరినకోర్కియు కొంగుబంగరువు
సారె విష్ణుదాస్యము లోకులకు ||

యిచ్చయగుసుఖము యిరవగుపట్టము
అచ్చుతుకృప మోక్షార్థులకు
అచ్చపుశ్రీవేంకటాధిపుశరణము
రచ్చల మాపాలి రాజ్యపుసుగతి ||


iravaguvAriki yihapara (Raagam: ) (Taalam: )


iravaguvAriki yihapara midiyE
harisEvE sarvAtmulaku

duritamOcanamu duHKapariharamu
harinAmamepO Atmalaku
paramapadaMbunu BavaniruharaNamu
paramAtmuciMtE prapannulaku

sAramu dhanamulu saMtOShakaramulu
Saurikathalu saMsArulaku
kOrinakOrkiyu koMgubaMgaruvu
sAre viShNudAsyamu lOkulaku

yiccayagusuKamu yiravagupaTTamu
accutukRupa mOkShArthulaku
accapuSrIvEMkaTAdhipuSaraNamu
raccala mApAli rAjyapusugati


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |