ఇప్పుడిటు విభుబాసి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇప్పుడిటు విభుబాస (రాగం: ) (తాళం : )

ఇప్పుడిటు విభుబాసి యింతలోననె నేడు
తప్పు లోపలి తప్పు దైవమా చెలికి ||

నగవు లోపలి యలపు నంపైన పొలయలుక
పగటు లోపలి వెరగు పచ్చివేడి
మొగము కాంతుల మెఱపు ముంచు నలుకల చెదరు
పగలు చీకట్లాయె బాపురా చెలికి ||

బలిమి లోపలి భయము పలుకుదేనెల కనరు
చెలిమి లోపలి చేదు చింత చెలికి
బలుపు కుచములలోని బట్టబయలగు నడుము
కలిమి లోపలి లేమి కట కటా చెలికి ||

నిడుపు లోపలి కురుచ నీడ లోపలి యెండ
వడి మంచి తరువు వడువని తమకము
కడు వేంకటేశ్వరుని కౌగిటను పరవశము
మడుగు లోపలి మైల మాన దీచెలికి ||


ippuDiTu viBubAsi(Raagam: ) (Taalam: )

ippuDiTu viBubAsi yiMtalOnane nEDu
tappu lOpali tappu daivamA celiki

nagavu lOpali yalapu naMpaina polayaluka
pagaTu lOpali veragu paccivEDi
mogamu kAMtula merxapu muMcu nalukala cedaru
pagalu cIkaTlAye bApurA celiki

balimi lOpali Bayamu palukudEnela kanaru
celimi lOpali cEdu ciMta celiki
balupu kucamulalOni baTTabayalagu naDumu
kalimi lOpali lEmi kaTa kaTA celiki

niDupu lOpali kuruca nIDa lOpali yeMDa
vaDi maMci taruvu vaDuvani tamakamu
kaDu vEMkaTESvaruni kaugiTanu paravaSamu
maDugu lOpali maila mAna dIceliki


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |