ఇప్పుడిటు కలగంటి నెల్లలోకములకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇప్పుడిటు కలగంటి నెల్లలోకములకు (రాగం: భూపాళం) (తాళం : )

ఇప్పుడిటు కలగంటి నెల్లలోకములకు
అప్పడగు తిరువేంకటాద్రీశు గంటి

అతిశయంబైన శేషాద్రిశిఖరము గంటి
ప్రతిలేని గోపుర ప్రభలు గంటి
శతకోటి సూర్య తేజములు వెలుగగ గంటి
చతురాస్యు బొడగంటి చయ్యన మేల్కొంటి

కనకరత్న కవాట కాంతు లిరుగడగంటి
ఘనమైన దీపసంఘములు గంటి
అనుపమ మణీమయమ్మగు కిరీటము గంటి
కనకాంబరము గంటి గ్రక్కన మేల్కొంటి

అరుదైన శంఖ చక్రాదు లిరుగడ గంటి
సరిలేని యభయ హస్తము గంటి
తిరువేంకటాచలాధిపుని జూడగ గంటి
హరి గంటి గురు గంటి నంతట మేల్కంటి


Ippuditu kalagamti nellalokamulaku (Raagam: bhoopaalam) (Taalam: )

Ippuditu kalagamti nellalokamulaku
Appadagu tiruvaemkataadreesu gamti

Atisayambaina saeshaadrisikharamu gamti
Pratilaeni gopura prabhalu gamti
Satakoti soorya taejamulu velugaga gamti
Chaturaasyu bodagamti chayyana maelkomti

Kanakaratna kavaata kaamtu lirugadagamti
Ghanamaina deepasamghamulu gamti
Anupama maneemayammagu kireetamu gamti
Kanakaambaramu gamti grakkana maelkomti

Arudaina samkha chakraadu lirugada gamti
Sarilaeni yabhaya hastamu gamti
Tiruvaemkataachalaadhipuni joodaga gamti
Hari gamti guru gamti namtata maelkamti


బయటి లింకులు[మార్చు]

IppudiTu-KalaganTi---BKPhttp://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/04/annamayya-samkirtanaluadhyatmikam.htmlఅన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |