ఇన్ని జన్మములేటికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్ని జన్మములేటికి (రాగం: వకుళాభరణం) (తాళం: ఆది)(స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

ఇన్ని జన్మములేటికి హరిదాసు
లున్న వూర దానుండిన జాలు ||

హరిభక్తుల యింటి యన్నము గొనువారి
వరువుడై యుండవలెనన్న జాలు
పరమభాగవత భవనంబుల జెడ్డ
పురువు దానయి పొడమిన జాలు ||

వాసుదేవుని భక్తవరుల దాసులు మున్ను
రోసిన యెంగిలి రుచిగొన్న జాలు
శ్రీసతీశుని దలచినవారి దాసాను
దాసుడైవుండ దలచినజాలు ||

శ్రీవేంకటేశు జూచినవారి శ్రీపాద
సేవకుడై యండజేరిన జాలు
ఈ విభుదాసుల హితుల పాదధూళి
పావనమై సోకి బ్రదికిన జాలు ||


inni janmamulETiki (Raagam: Vakulabharanam) (Taalam: Adi) (Composed by Dr Josyabhatla)


inni janmamulETiki haridAsu
lunna vUra dAnuMDina jAlu

hariBaktula yiMTi yannamu gonuvAri
varuvuDai yuMDavalenanna jAlu
paramaBAgavata BavanaMbula jeDDa
puruvu dAnayi poDamina jAlu

vAsudEvuni Baktavarula dAsulu munnu
rOsina yeMgili rucigonna jAlu
SrIsatISuni dalacinavAri dAsAnu
dAsuDaivuMDa dalacinajAlu

SrIvEMkaTESu jUcinavAri SrIpAda
sEvakuDai yaMDajErina jAlu
I viBudAsula hitula pAdadhULi
pAvanamai sOki bradikina jAlu

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |