ఇన్నిరాసుల యునికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నిరాసుల యునికి (రాగం: ) (తాళం : )

ఇన్నిరాసుల యునికి యింతి చెలువపు రాశి
కన్నె నీ రాశి కూటమి గలిగిన రాశి ||

కలికి బొమ విండ్లుగల కాంతకును ధనురాశి
మెలయు మీనాక్షికిని మీనరాశి
కులుకు కుచకుంభముల కొమ్మకును కుంభరాశి
చెలగు హరిమధ్యకును సింహరాశి ||

చిన్నిమకరాంకపు బయ్యెద చేడియకు మకరరాశి
కన్నెపాయపు సతికి కన్యరాశి
వన్నెమై పైడి తులదూగు వనితకు తులారాశి
తిన్నని వాడి గోళ్ళ సతికి వృశ్చికరాశి ||

ఆముకొను నొరపుల మెరయు నతివకు వృషభరాశి
గామిడి గుట్టుమాటల సతికి కర్కాటకరాశి
కోమలపు చిగురుమోవి కోమలికి మేషరాశి
ప్రేమ వేంకటపతి గలిసె ప్రియ మిథునరాశి ||


innirAsula yuniki (Raagam: ) (Taalam: )innirAsula yuniki yiMti celuvapu rASi
kanne nI rASi kUTami galigina rASi

kaliki boma viMDlugala kAMtakunu dhanurASi
melayu mInAkShikini mInarASi
kuluku kucakuMBamula kommakunu kuMBarASi
celagu harimadhyakunu siMharASi

cinnimakarAMkapu bayyeda cEDiyaku makararASi
kannepAyapu satiki kannerASi
vannemai paiDi tuladUgu vanitaku dulArASi
tinnani vADi gOLLa satiki vRuScikarASi

Amukonu norapula merayu nativaku vRuShaBarASi
gAmiDi guTTumATala satiki karkATakarASi
kOmalapu cigurumOvi kOmaliki mESharASi
prEma vEMkaTapati galise priya mithunarASi

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |