ఇన్నిటి మూలంబీశ్వరుడాతన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నిటి మూలంబీశ్వరుడాతని (రాగం:మలహరి ) (తాళం : ఆది )

ఇన్నిటి మూలంబీశ్వరుడాతని
మన్నన కొలదినె మలయుట గాక

మాయ మయమై మనియెడి జగమిది
చాయల నిందు నిజము కలదా
కాయము సుఖ దూఃఖములకు పొత్తిది
రేయి పగలు ఒకరీతే కలదా

దైవాధీనము తగు సంసారము
వావిరి జీవుల వసమౌనా
ధావతి మనసిది తన కర్మ మూలము
వేవేలైనా విడువగ వశమా

పంచేంద్రియముల పరగేటి బ్రతుకిది
చంచలంబు నిశ్చల మౌనా
ఎంచగ శ్రీ వేంకటేశ్వరు కృప తో
సంచయ మైతే సతమౌ గాక


inniTi mUlambISwaruDaatani (Raagam: malahari) (Taalam:aadi )

inniTi mUlambISwaruDaatani
mannana koladine malayuTa gaaka

maaya mayamai maniyeDi jagamidi
chaayala nindu nijamu kaladaa
kaayamu sukha dua@hkhamulaku pottidi
rEyi pagalu okareetE kaladaa

daivaadheenamu tagu samsaaramu
vaaviri jeevula vasamounaa
dhaavati manasidi tana karma mUlamu
VEvElainaa viDuvaga vaSamaa

panchEmdriyamula paragETi bratukidi
chamchalambu niSchala mounaa
emchaga SrI vEnkaTESwaru kRpa tO
samchaya maitE satamou gaaka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |