ఇన్నాళ్ళు నందునందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నాళ్ళు నందునందు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇన్నాళ్ళు నందునందు నేమిగంటిని
అన్నిటా శరణు చొచ్చి హరి నిను గంటిని

అంగనలపసఁజిక్కి అలయికలే కంటి
బంగారు వెంటఁ దగిలి భ్రమ గంటిని
ముంగిటి క్షేత్రాలంటి ముంచి వెట్టిసేయగంటి
అంగపునన్నే చూచి అంతరాత్మఁ గంటి

చుట్టాలఁ జేరి చూచి సుద్దులవావులు గంటి
మట్టిలేని వయసుతో మదము గంతి
వట్టి కామములు సేసి వరుస మాయలు గంటి
పట్టి నారాయణుని భక్తి నిన్ను గంటిని

వింతచదువులవల్ల వేవేలు మతాలు గంటి
సంతకర్మములవల్ల సాము గంటిని
యింతట శ్రీవేంకటేశ యిటు నాజీవభావము
చింతించి అందులోన నీశ్రీపాదాలు గంటి


innALLu naMdunaMdu (Raagam: ) (Taalam: )

innALLu naMdunaMdu nEmigaMTini
anniTA SaraNu chochchi hari ninu gaMTini

aMganalapasa@Mjikki alayikalE kaMTi
baMgAru veMTa@M dagili bhrama gaMTini
muMgiTi kshEtrAlaMTi muMchi veTTisEyagaMTi
aMgapunannE chUchi aMtarAtma@M gaMTi

chuTTAla@M jEri chUchi suddulavAvulu gaMTi
maTTilEni vayasutO madamu gaMTi
vaTTi kAmamulu sEsi varusa mAyalu gaMTi
paTTi nArAyaNuni bhakti ninnu gaMTini

viMtachaduvulavalla vEvElu matAlu gaMTi
saMtakarmamulavalla sAmu gaMTini
yiMtaTa SrIvEMkaTESa yiTu nAjIvabhAvamu
chiMtiMchi aMdulOna nISrIpAdAlu gaMTi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |