ఇనకుల తిలక ఏమయ్య రామయ్యా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   ఆహిరి రాగం    త్రిపుట తాళం

ప: ఇనకుల తిలక ఏమయ్య రామయ్యా

శ్రీరామచంద్రా విని వినకున్నావు

వినరాదా నామొర శ్రీరామచంద్రా || ఇనకుల ||


చ 1: కనకాంబరధర కపటమేలనయ్యా

శ్రీరామచంద్రా జనకాత్మజా రమణా

జాగుసేయకు శ్రీరమచంద్రా || ఇనకుల ||


చ 2: దశరథసుత నాదశ జూడవయ్యా

శ్రీరామచంద్రా పశుపతి నుతనామ

ప్రార్థించి మ్రొక్కెద శ్రీరామచంద్రా || ఇనకుల ||


చ 3: నేవే గతియని నెర నమ్మియున్నాను

శ్రీరామచంద్రా కావవే యీవేళ

కాకుత్స కులతిలక శ్రీరామచంద్రా || ఇనకుల ||


చ 4: వైకుంఠవాసుడ విని బాధ మాన్పవే

శ్రీరామచంద్రా నీ కంటె గతిలేరు

నిర్దయజూడకు శ్రీరామచంద్రా || ఇనకుల ||


చ 5: రామభద్ర శైలధామ శ్రీరామ

శ్రీరామచంద్రా వేమరు వేడెద

రామదాసుని బ్రోవ శ్రీరామచంద్ర || ఇనకుల ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.