ఇద్దరి భావములును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇద్దరి భావములును (రాగం: ) (తాళం : )

ఇద్దరి భావములును యీడుజోళ్ళాయ నిదె
అడ్డుకొని తులదూగినట్టి చందమాయెను ||

తళుకున నీవిప్పుడు తరుణి జూచితేను
తొలకి చెక్కుచెమట దొరుగ జొచ్చె
లలి మీరి ఆమెరుపులకు యీ తురుము మేఘ
మలరి వాన గురిసినట్టి చందమాయెను ||

చదురుమాటల నీవు జలజాక్షి బిలిచితే
పొదిగొని నిలువెల్ల బులకించెను
కదిసి ఆమాటల గాలికి యీమైదీగె
అదనుగూడ ననిచినట్టి చందమాయెను ||

ననుపై శ్రీ వేంకటేశ నవ్వి నీవు గూడితేను
యెనసి కామిని చిత్తమెల్ల గరగె
వొనరి ఆ వెన్నెల కీ మనసనే చంద్రకాంత
మనువుగా గరగినయట్టి చందమాయెను ||


iddari BAvamulunu (Raagam: ) (Taalam: )

iddari BAvamulunu yIDujOLLAya nide
aDDukoni tuladUginaTTi caMdamAyenu

taLukuna nIvippuDu taruNi jUcitEnu
tolaki cekkucemaTa doruga jocce
lali mIri Amerupulaku yI turumu mEGa
malari vAna gurisinaTTi caMdamAyenu

cadurumATala nIvu jalajAkShi bilicitE
podigoni niluvella bulakiMcenu
kadisi AmATala gAliki yImaidIge
adanugUDa nanicinaTTi caMdamAyenu

nanupai SrI vEMkaTESa navvi nIvu gUDitEnu
yenasi kAmini cittamella garage
vonari A vennela kI manasanE caMdrakAMta
manuvugA garaginayaTTi caMdamAyenu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |