ఇద్దరి తమకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇద్దరి తమకము (రాగం: ) (తాళం : )

ఇద్దరి తమకము నిటువలెనె
పొద్దున నేమని బొంకుదమయ్యా

లలి నాకథరము లంచమియ్యగా
పలు సోకులయి పరగెనవే
పిలువగరాగా బెరసి నిందవడె
పొలతికి నేమని బొంకుదమయ్యా

అడుగుకొనుచు నిన్నంటి పెనగగా
తడయక నఖములు తాకెనవే
తొడుకొనిరాగా దూఱు మీదబడె
పొడవుగ నేమని బొంకుదమయ్యా

పెక్కులు చెవిలో ప్రియముగ చెప్పగ
ముక్కున జవ్వాది మోచె నిదే
యిక్కడ శ్రీవేంకటేశుడ సడివడె
పుక్కటి నేమని బొంకుదమయ్యా


iddari tamakamu (Raagam: ) (Taalam: )

iddari tamakamu niTuvalene
podduna nEmani boMkudamayyA

lali nAkatharamu laMchamiyyagA
palu sOkulayi paragenavE
piluvagarAgA berasi niMdavaDe
polatiki nEmani boMkudamayyA

aDugukonuchu ninnaMTi penagagA
taDayaka nakhamulu tAkenavE
toDukonirAgA dU~ru mIdabaDe
poDavuga nEmani boMkudamayyA

pekkulu chevilO priyamuga cheppaga
mukkuna javvAdi mOche nidE
yikkaDa SrIvEMkaTESuDa saDivaDe
pukkaTi nEmani boMkudamayyA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |